Friday, June 27, 2014

back to you!

22.6.2012 မွာေနာက္ဆံုးေရးခဲ့တာ
အခုက 27.6.2014 ဆုိေတာ့ ၾကားထဲမွာ ျပတ္ေတာက္ေနခဲ့တာ ၂ ႏွစ္တိတိ
.
.
ေဆာရီးကြယ္
ကုိယ္ စိတ္ေတြေျပာင္း လူေတြေျပာင္း အက်င့္ေတြေျပာင္းနဲ႔ မင္းေလးကုိအသက္ျပန္သြင္းဖုိ႔ ျပန္စဥ္းစားမိပါတယ္..
ႀကိဳးစားဦးမည္။