Wednesday, January 6, 2010

This Is Barcamp !!

ျမန္မာလိုဘဲ ေျပာရေတာ့မွာေပါ့ ျမန္မာဘားကမ့္ကို ရန္ကုန္မွာစလုပ္ေတာ့မွာ ဆိုေတာ့ေလ။ တကယ္တမ္း ဆိုရင္ ဘားကမ့္ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရရဲ႕သမုိင္းကို အင္တာနက္မွာ ရွာေတြ႕ႏိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္ အားလံုး နားလည္ေအာင္ေျပာရရင္ ဘားကမ့္ရဲ႕သေဘာ တရားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေအာင္နားလည္ေအာင္ ေျပာရ မွာ အေကာင္းဆံုးဘဲ။ ဘားကမ့္ဆိုတာ ပံုမွန္ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ အစည္းအေ၀း၊ ေတြ႕ဆံုပြဲ စတာေတြလို ႀကိဳတင္ စီမံထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြ ထားရွိခ်င္းမရွိဘဲ တက္ေရာက္လာသူေတြက ေျပာလာတဲ့၊ ေျပာခ်င္တဲ့ အေၾကာင္း အရာေတြကို တခ်ိန္ထဲ တၿပိဳင္ထဲမွာ အမ်ားအျပား တင္ျပေပးႏိုင္တဲ့ ေနရာမ်ားစြာကို ဖန္တီးေပးမယ့္ ပြဲတခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီထက္ရွင္းလင္းေအာင္ေျပာရရင္ ဘားကမ့္ျပဳလုပ္တဲ့ ပြဲထဲမွာ ဘယ္လို စီမံေပးထားတယ္ဆိုတာကို အရင္ ေျပာျပဦးမယ္။ ဘားကမ့္စီစဥ္သူေတြက တက္ေရာက္လာၿပီး မိမိေျပာလိုတဲ့ေဆြးေႏြးလိုတဲ့ အေၾကာင္း အရာေတြကို သီးသန္႕တင္ျပႏိုင္ေအာင္ အခန္းေတြစီမံေပးထားမယ္။ ေျပာလိုတဲ့သူေတြဟာ မိမိ တင္ျပေျပာဆိုလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ေတြကို ပြဲ အတြင္းအစီအစဥ္ ေၾကျငာသင္ပုန္းမွာ လြတ္လပ္စြာ လာေရာက္ၿပီး မိမိအစီအစဥ္နဲ႕ လာကပ္ထားႏိုင္တယ္။ အဲဒီသင္ပုန္းမွာေတာ့ စီစဥ္ထားတဲ့ အခန္းနံပတ္ေတြနဲ႕ အခ်ိန္ ေတြကို ေဖာ္ျပထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို လာေရာက္ ကပ္ထားႏိုင္ဖို႕ ဘားကမ့္ စီစဥ္ သူေတြနဲ႕ ကူညီသူေတြက တက္ေရာက္လာသူေတြကို ကူညီေပးဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစီအစဥ္အတိုင္းဘဲ အခ်ိန္နဲ႕ေနရာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေနရာေတြမွာ မတူညီတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို တၿပိဳင္နဲ႕ က်င္းပေပးေနမွာ ျဖစ္ၿပီး ဘားကမ့္ကို လာေရာက္ သူေတြကလဲ အဲဒီတင္ျပေျပာဆိုမႈေတြကို မိမိတို႕စိတ္၀င္စားရာ ေနရာေတြမွာ လြတ္ လပ္စြာ သြားေရာက္နားေထာင္ျပန္လွန္ေဆြးေႏြးမႈေတြကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မွျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို မ်ိဳး တင္ျပခ်က္ေတြကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕စြာ ဖလွယ္ႏိုင္ဖို႕ အတြက္ အေၾကာင္းအရာ တခုျခင္းစီအတြက္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်ိန္ေတြကိုေတာ့ အနည္းငယ္အခ်ိန္ကန္႕သတ္မႈေတြနဲ႕ စီစဥ္ေပးထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလဲ အမ်ားအျပားထြက္ေပၚလာမည့္ ေခါင္း စဥ္ေတြအတြက္ အားလံုးနားေထာင္လို႕ရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရတာျဖစ္ၿပီး လူအမ်ား စိတ္၀င္စားမႈနဲ႕ အားေပးမႈ ျဖစ္ေနတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္က ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပိုရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားမွာလဲျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခုရွိတာကေတာ့ ဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြကေနၿပီး ဘယ္လိုရလဒ္ေကာင္းေတြရရွိလာမယ္ဆိုတာကေတာ့ ဘားကမ့္ စီစဥ္သူေတြက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ မိမိတို႕ဘာသာ လြတ္လပ္စြာႏွီးေႏွာဖလွယ္ ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္ပဲလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး၊ ဘားကမ့္ျပဳလုပ္တဲ့ပြဲေတြမွာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊နည္းပညာစတဲ့ က႑မ်ားစြာကိုေပါင္းကူးေပးတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ နည္းပညာရွိၿပီး စီးပြားေရး အေၾကာင္းသိရွိခ်င္သူ၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္မွာထြန္းကားေပမယ့္ နည္းပညာပိုင္းမွာ အားနည္းေနသူ စတဲ့ သူေတြအခ်င္းခ်င္းကို ေတြ႕ဆံုေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘားကမ့္ေတြရဲ႕ ျပဳလုပ္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ရင္းဟာ ဘာလဲဆိုၿပီးေမးလာစရာျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဘားကမ့္ စီစဥ္သူေတြဟာ ဒီလို တခ်ိန္တည္းတၿပိဳင္ထဲမွာ အခြင့္အလမ္းေပါင္းမ်ားစြာ တုိးတက္ လာေစမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကလြဲၿပီး မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွမရွိဘူးဆိုတာေတာ့ ရဲရဲေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကမၻာနဲ႕ တလႊားဘာေၾကာင့္ဘားကမ့္ေပါင္း မ်ားစြာ ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းဟာ မိမိတို႕ေဒသအတြင္းမွာရွိတဲ့ ျပန္႕က်ဲေနတဲ့ အားေတြကို စုစည္းေပးေစႏိုင္တာေၾကာင့္ လို႕ဘဲ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘားကမ့္ဟာ မတူညီတဲ့ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ေတြကို တြန္းဖယ္ၿပီး တခ်ိန္ထဲမွာ မ်ားစြာေသာ က႑ေတြအတြက္ အခ်ိန္တိုတိုနဲ႕ထိေရာက္တဲ့ ေပါင္းစည္းမႈတခုကို ရရွိေစမယ့္ ပြဲေတြလို႕ ဆိုရင္လဲ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျပဳလုပ္တဲ့ ရည္ရြယ္ရင္းကို ပိုမိုထိေရာက္မယ္လို႕ထင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဘားကမ့္ကိုလာတဲ့ စိတ္၀င္စားသူေတြအတြက္ရရွိႏိုင္မယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ပါးပါးေလးတခုေလာက္ကို ထုတ္ၾကည့္ရရင္ မိမိတို႕ တင္ျပခ်င္တဲ့အေၾကာင္း အရာေတြ နည္းပညာေတြ စိတ္ကူးေတြကို မိမိတို႕အစီအစဥ္နဲ႕ သီးသန္႕လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ကုန္က်မယ့္ ေငြေၾကးနဲ႕အခ်ိန္ေတြကို လံုး၀ေလ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ မိမိတို႕ သေဘာတရားေတြကို မိမိရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို ျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းေတြ အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ ပညာရွင္အမ်ား အျပား ကိုလဲ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လာေရာက္သူေတြအတြက္ အဓိကက်တဲ့ ျပင္ဆင္မႈကေတာ့ မိမိက ဘာကိုသိခ်င္တယ္၊ ဘာကို တင္ျပခ်င္တယ္၊ ဘာကို ေမးျမန္း ခ်င္တယ္၊ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြကို စိတ္၀င္စားတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြအျပင္ မိမိကုိယ္တိုင္ဟာ ဒီဘားကမ့္မွာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူ တေယာက္ ျဖစ္လာ ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္မႈလဲ ရွိဖို႕လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ေမးပါမ်ားစကားရ ဆိုတဲ့ စကားပံုကေတာ့ ဘားကမ့္မွာထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်သင့္တဲ့ စကားတခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဘားကမ့္ေတြမွာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတဲ့ အစီအစဥ္ေတြအျပင္ ရန္ကုန္ဘားကမ့္မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ထူးျခားတဲ့ အစီအစဥ္ေတြလဲ ပါ၀င္ဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ဘားကမ့္ လို႕ ေခၚဆိုရတာကေတာ့ ဘားကမ့္ ျပဳလုပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ေဒသ ကိုအစြဲျပဳေခၚဆိုေလ့ရွိတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရန္ကုန္ဘားကမ့္လို႕ ေခၚရတာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဘာမွ၀ိေယာဓိမျဖစ္ပါနဲ႕။ တကယ္က ေနရာေဒသဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ အရမ္းအဓိကက်တဲ့စိတ္၀င္စားစရာ အေၾကာင္းတရားမဟုတ္လို႕ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကဲပါေလ ဘာဘဲေျပာေျပာ အျခားဘားကမ့္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ မပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ ထူးျခားအစီအစဥ္ေတြကုိ ရန္ကုန္ဘားကမ့္မွာ ထည့္သြင္း ထားဦးမွာမို႕ ဘာေတြလဲ ဆိုတာကေတာ့ လာေရာက္တဲ့အခါမွာ ထူးထူးဆန္းဆန္းေလးျဖစ္သြားေအာင္ ဒီအတိုင္းဘဲ ထားလိုက္ပါဦးမယ္။

ပထမဆံုးအေနနဲ႕ သင့္အတြက္ ရန္ကုန္ဘားကမ့္ကို လာေရာက္ဖို႕ အတြက္ အမွတ္တရတီရွပ္ေလးကို ဘယ္လို အေနအထား၀တ္ခ်င္တယ္ဆိုတာကို ဒီဆိုဒ္မွာ မွတ္ပံုတင္ရင္း မွာထားႏိုင္သလို သင္ဘယ္သူ ဘယ္ကေန လာမယ္ဆိုတာနဲ႕ ဘာေခါင္းစဥ္မ်ိဳးကို ေျပာမယ္ဆိုတာလဲ ႀကိဳတင္ ေၾကာ္ျငာထားႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ ဒီမွာ မွတ္ပံုတင္မထားရင္လဲ ဘားကမ့္ပြဲအတြင္းမွာ သင္ဟာ ၀င္ေရာက္တင္ျပေဆြးေႏြးသူတေယာက္ ျဖစ္ေနႏိုင္ ပါတယ္ဆိုရင္ အရမ္းမအံ့ၾသနဲ႕ဦးေနာ္။ ။ ။

www.barcampyangon.org မွကူးယူပါသည္။
Sunday, January 3, 2010

အနီေရာင္ထီးေအာက္က တစ္ညေန

“အမွတ္တရ”ဆိုတာ ၾကာရွည္မွတ္မိေနဖုိ႔မလြယ္ဘူးလုိ႔ လက္ခံခဲ့တဲ့ ငယ္ဟာ ေမာင္နဲ႔ပက္သတ္ၿပီး ျဖစ္ရပ္ေလး တစ္ခုကို အၿမဲမွတ္မိေနပါတယ္.. မထူးဆန္းဘူးလားေနာ္.. ဘာကုိမွႀကိဳေတြး ႀကိဳစဥ္းစားေလ့မရွိတဲ့ငယ္.. ျဖစ္ၿပီးသမွ်ကိစၥေတြကို မွတ္မထားတတ္တဲ့ငယ္က ကိစၥေသးေသးေလးတစ္ခုကို မွတ္မိေနပါတယ္.. ေမာင္နဲ႔ ပတ္သက္ေနတာမုိ႔လုိ႔မ်ားလားမသိပါဘူးကြယ္..

အဲဒိေန႔က မုိးရြာတယ္.. မိုးေရအနည္းငယ္စိုရြဲေနခဲ့တဲ့ ငယ္တစ္ေယာက္ ေမာင့္ကိုေက်ာင္းေပါက္၀ကေန ေစာင့္ေနခဲ့ပါတယ္.. ငယ္တုိ႔အိမ္တူတူျပန္ေလ့ရွိတာ ေမာင္မွတ္မိပါရဲ႕လား.. ထီးနီနီေလးကုိ ေဆာင္းၿပီး ထြက္လာတဲ့ ေမာင့္ကိုေတြ႔ေတာ့ ငယ္ဝမ္းသာသြားခဲ့တယ္.. ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ငယ့္မွာ ထီးမပါလုိ႔ေလ.. သူငယ္ခ်င္းမေလးရဲ႕ ထီးေအာက္မွာ ခုိကပ္ရပ္ၿပီး ေမာင့္ကိုေစာင့္ေနခဲ့တာ ေမာင္ျမင္ရင္ေတာ့ ငယ့္ကုိ ဆူဦးမွာပဲ.. တျခားလူေတြဆူပူရင္ ငယ္မႀကိဳက္တတ္ေပမယ့္ ေမာင္ကႀကိမ္းေမာင္းရင္ေတာ့ သေဘာက်ပါ တယ္.. “ၾကပ္ၾကပ္သတိထား” လို႔ ခပ္က်ိတ္က်ိတ္အသံနဲ႔ အဆံုးသတ္သြားတတ္တဲ့ ေမာင္ရဲ႕ဆူပူမႈမ်ားကုိ ငယ္အၿမဲတမ္းေက်နပ္ေနခဲ့တာပဲ..

ေမာင္ကငယ့္ကုိျမင္ေတာ့ ခပ္သြက္သြက္ေလွ်ာက္လာတယ္.. ငယ္မုိးေရေတြစုိေနတာကို ေမာင္ေတြ႔သြားတာမုိ႔ ျမန္ျမန္ေလွ်ာက္လာတာလား.. ေမာင့္ကိုၾကည့္ေနရတာကိုက စိတ္ထဲမွာသီးသီးသန္႔သန္႔ေလးခံစားရပါတယ္.. ျမင္ရတာဘယ္သူနဲ႔မွမတူတဲ့ ခံစားမႈမ်ဳိးကိုဆုိလုိပါတယ္ ေမာင္.. ေအးေနတဲ့အခ်ိန္ဆို ေႏြးလာသလုိခံစားရၿပီး ဝမ္းနည္းေနတဲ့အခ်ိန္ဆို ေပ်ာ္ရႊင္လာပါတယ္..

ေမာင့္ထီးေအာက္ကုိ ဝင္လုိက္ၿပီး ငယ္ၿပံဳးျပလုိက္ပါတယ္.. ဘာလို႔ထီးမပါလာတာလဲဆိုတဲ့ ေမာင္ေမးလာမယ့္ အေမးအတြက္ ႀကိဳကာထားတဲ့ မ်က္ႏွာခ်ဳိအၿပံဳးတစ္ခုပါ.. ေမာင္က ေခါင္းကိုတစ္ခ်က္ေခါက္လုိက္ရင္း “အရူးမ” လို႔ေရရြတ္တာကို ငယ္ေက်နပ္စြာနားေထာင္ေနခဲ့တယ္.. ငယ့္ကို ေမာင္အဲလုိေခၚရင္ အရမ္းကို သေဘာက် တာပဲ.. ေက်ာင္းကားဆီကို ေလွ်ာက္သြားတဲ့လမ္းမွာ ေမာင္ကငယ့္ကုိ တစ္ေန႔တာအျဖစ္အပ်က္ေတြ ေျပာျပေလ့ရွိတယ္.. ငယ္က စိတ္မဝင္စားခ်င္ေယာင္ဟန္ေဆာင္ရင္းက ေမာင္ေျပာတာေတြကိုနားေထာင္မယ္.. ငယ္နဲ႔ေမာင့္ရဲ႕ေန႔စဥ္ပံုစံေလးက သိပ္ၿပီးရုိးရွင္းပါတယ္ ေမာင္.. အခုမွတန္ဖုိးထားေနမိတာကေတာ့ ငယ့္အမွား ေပါ့..

ေမာင္ အဲဒိေန႔ကေျပာတာ ဟာသေတြပါ.. ဆရာတစ္ေယာက္က ဆူေနတုန္းမွာ ေမာင့္သူငယ္ခ်င္း ပုဆုိးကၽြတ္သြားတဲ့အေၾကာင္းကို ေျပာေနခဲ့တာ.. ပုဆုိးကၽြတ္တာကုိေျပာေနတဲ့အခ်ိန္ ငယ္က ႏႈတ္ခမ္းကို လွ်ာနဲ႔သပ္လုိက္မိတာေၾကာင့္ ေမာင္ကေခါင္းကိုထုရင္း “ပုဆုိးကၽြတ္တာၾကားေတာ့ တံေတြးေတာင္ ္မထိန္းႏုိင္ဘူးလား ဟုတ္လား” လုိ႔ေျပာတာကို အစက နားမလည္လုိက္ဘူးေလ.. အူေၾကာင္ေၾကာင္နဲ႔ ေမာင့္ကုိေမာ့ၾကည့္မိတယ္.. ငယ္ဘာလုပ္မိလို႔ပါလိမ့္.. ကုိယ့္အက်င့္နဲ႔ကိုယ္ ႏႈတ္ခမ္းသပ္မိတာပါလုိ႔ ေျဖရွင္းခ်က္ ေပးမိေသးတယ္.. ေမာင္က ၿပံဳးစစနဲ႔ၾကည့္ေနေတာ့မွ ေနာက္ေနမွန္းသိတယ္.. ေတာ္ေတာ္တုံးတဲ့ ငယ္ပါလားေနာ္.. မဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ ေမာင့္ကိုျပန္ေျပာမိၿပီး ငယ္မုန္႔ဆက္စားေနမိတယ္.. ေမာင္ကငယ္ကိုၾကည့္ၿပီး တဟားဟားရယ္တယ္..

အဲဒိတစ္ညေနေလးဟာ ျဖစ္ပ်က္သြားတာ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္မွမၾကာလိုက္ပါဘူး.. တကယ္ဆုိ မိနစ္ပုိင္း ေလာက္ပဲၾကာမွာပါ.. အဲဒါကုိပဲျပန္ေတြးမိတိုင္း ရင္ထဲမွာ ဘယ္လုိျဖစ္မွန္းမသိဘူး.. ေမာင္မရွိေတာ့တဲ့ ေနာက္ပုိင္း ငယ္လြမ္းေနတာ အဲဒိညေနက အဲဒိတစ္ခဏေလးပါ .. အခုေတာ့ ငယ္ထီးယူတဲ့အက်င့္ရွိလာပါၿပီ.. ထီးနီနီကိုေတြ႔တုိင္း ေမာင္မ်ားျဖစ္မလားလုိ႔ အစိုးမရတဲ့စိတ္က လုိက္ၾကည့္ေနမိတယ္.. ငယ္ေနထိုင္တဲ့ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ထီးနီနီေဆာင္းတာ ေမာင္တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္မွန္း သိပါတယ္.. ဒါေပမဲ့ငယ္က ခပ္တံုးတံုး မိန္းမမဟုတ္လား.. အခုခ်ိန္ထိကုိ ရူးမိုက္စြာနဲ႔ပဲ ထီးအနီေရာင္ေတြကို စဲြလန္းေနတုန္းပါ..

“မင္းငါ့ကုိဘယ္ေလာက္နားလည္လုိ႔လဲ”ဆုိတဲ့ စကားတစ္ခြန္းနဲ႔ အေဝးႀကီးေဝးခဲ့ၾကတဲ့ ငယ္တို႔ႏွစ္ေယာက္.. ဘယ္သူမွေနာင္တမရတာ က်ိန္းေသရဲ႕လား.. ေမာင့္ကိုနားမလည္ဘူးလုိ႔ ေမာင္ထင္ခဲ့တဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ ဆုိေတာ့လည္း ေမာင္ေနာင္တရ မရကို မခန္႔မွန္းတတ္တာအမွန္ပဲေလ.. (ခ်စ္ရုံကလဲြလို႔) နားလည္မႈေတြ အေလွ်ာ့ေပးမႈေတြ ယုယမႈေတြ ဦးစားေပးမႈေတြမရွိတဲ့ငယ္.. ေမာင္က ငယ့္အတြက္ အရာရာခြင့္လႊတ္ေပး တတ္ေပမယ့္ ငယ္ကေတာ့ ေမာင့္ကုိနားမလည္ေပးခဲ့ေတာ့လည္း ျပႆနာေတြျဖစ္လာတာမဆန္းပါဘူး.. အေလွ်ာ့ေပးတယ္ဆိုတာလည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုထိပဲရွိမွာေပါ့..

အခုေတာ့လည္း ဘဝတစ္ခုဆီမွာ ငယ္တုိ႔စီးေမ်ာခဲ့ရၿပီ.. ေဝးသြားတာ အခုိက္အတန္႔ တစ္ခုစာေလာက္ ၾကာသြားေပမဲ့ ေမာင္နဲ႔ျပန္မေတြ႔မိတာ အံ့ၾသစရာ.. ငယ့္ဘက္က သိပ္ေတာင့္တေနလြန္းလို႔မ်ားလားမသိပါဘူး.. ေမာင့္အေပၚအမွားမ်ားလြန္းတာေၾကာင့္ ေတြ႔ခ်င္လြန္းတာေတာင္ တစ္ခါမွျပန္မေတြ႔ၾကတာလား.. အဲလုိမ်ား လား.. မိုးရြာတဲ့တစ္ညေနေလာက္မွာေတာ့ ေမာင္နဲ႔ေတြ႔ခ်င္ပါေသးတယ္.. ေမာင္ထီးအနီေလးေဆာင္းေန တုန္းပဲလား.. ..